Ngā momo rākau, ngā aratohu whakatō rākau Tree species and planting guides

I mua tonu i te whakamahere kaupapa whakatō, me whakatau i te momo rākau hei whakatō. Me whai whakaaro ki te āhua o te whenua, te wāhi, te take hoki e whakatō rākau ana.

Te tīpako i te rākau e tika ana

Kua whakarārangihia i tā mātou whārangi Te tīpako i te rākau e tika ana, ngā take taiao ka pā atu ki ngā rākau. Kei reira hoki he kupu ārahi kia tīpakohia te rākau tino pai mō te wāhi.

He kupu āwhina ki te whakatō rākau

Ka whakarārangihia i tā mātou whārangi He kupu āwhina ki te whakatō rākau, ngā wāhi rerekē e taea ai te toro atu ina whakatō rākau ai koe.

He rauemi tīpako momo rākau

Mā te rauemi a Farm Forestry e whakawhāiti ngā momo rākau e tika ana mō runga i tō whenua, arā, mā te tīpako i te:

  • teitei
  • hekenga ua
  • hōhonu o te oneone me te hopuwai
  • paemahana
  • hau
  • whiwhinga arumoni.

Te whakatō me te tiaki momo rākau taketake

Kua whakaputaina e Tāne’s Tree Trust he puka kaupapa mō te whakatō me te tiaki momo rākau taketake.

He aratohu ā-rohe ki te whakatō rākau taketake

He aratohu ā-rohe tā Trees That Count mō te whakatō rākau taketake. He tahua hoki tā rātou hei tuku atu.

Ngā rākau taketake, me te rākau rāwaho

He pūtake tō ia rākau. He hononga whai hua tō te paina me ngā rākau taketake i te ngahere. Tūhuratia ka pēhea tā rāua mahi tahi, ā, ka pēhea hoki tā te paina whakahaumaru i ngā momo rākau taketake.

Te kohikohi kākano

Mā te kohikohi me te whakamakuru kākano rākau e penapena moni ai. Heoi, ka roa te wā e mahi ana, ka mutu, me mōhio ko ēhea kākano i ahu mai i ēhea rākau.

He mōhiohio tō Te Papa Atawhai mō te whai kākano i ngā wāhi e pātata ana, tae atu ki:

  • ngā mātāpono o te kaupapa whakahaumanu
  • te wāhi, te wā, te pēhea hoki e kohikohi ai, e whakatipu ai i ngā kākano taketake.

He maramataka PDF tā Te Uru Rākau, ā, kei roto rā ko:

  • ngā wā pai o te tau ki te kohi kākano
  • ngā āhuatanga hei kimi ina kohia ai ngā kākano taketake o ngā rākau, ururua hoki.

Tirohia te maramataka me tā Te Papa Atawhai aratohu kohikohi, whakamakuru kākano rākau taketake, ururua taketake hoki.

He mahi whai ake

Pānuihia ngā kōrero mō ngā tipu rongoā me ngā painga ki te whenua, te ngahere, te whānau anō hoki.