Te mahi tahi a te paina me ngā rākau taketake Pine and native trees working together

He painga tō te mahi tahi a te paina me ngā rākau taketake i te ngahere. Tūhuratia te mahi tahi a ēnei rākau me tā te paina whakahaumaru i ngā momo rākau taketake.

Inā te maha o ngā painga o ngā ngahere taketake mai i te kanorau koioratanga, ki te tiaki i te oneone, ki te tiaki i te mauri o te wai. Ka āwhina hoki te rākau paina i tēnei mahi.

Ka mahi tahi ngā rākau taketake me ngā rākau rāwaho ki te tiaki i te whenua, ki te waihanga hoki i te kanorau koiora. Ka whakahaumaru hoki i te whenua mai i ngā pānga kino o te āhuarangi hurihuri.

He whakaaro pai pea kia whakatipuria ngā rākau taketake me ngā rākau rāwaho i tō ngahere.

Ngā painga o te ngahere whakawhiti

Anei ētahi ara e āwhina ai te rākau paina i ngā rākau taketake, i te taiao hoki.

Ka whakahaumaru ngā paina i ngā māhuri taketake

I ngā tau 3-5 whai muri i te whakatōnga, ka noho whakaraerae ngā māhuri taketake. Ka whakahaumaru te paina i ngā rākau taketake nā tōna tere tipu, nā tōna kaha hoki ki te kaupare i ngā huarere kino. Ko tā te rākau paina he whakarite korowai whakahaumaru i ngā māhuri taketake e tipu ana i raro iho.

I ngā ngahere paina, mehemea e tika ana te wehewehe o ngā rākau, ka tipu ngā rākau taketake i waenganui i ngā paina. Ina tipu ai ngā rākau taketake, ka rapuhia te aho i raro i te korowai whakahaumaru o ngā paina. Mehemea kāore e tika te wehewehe o ngā paina, me whakatuwhera pea i te kāuru o te ngahere kia uru mai ai te aho.

Te waihanga āhuarangi mātao iti

He pānga tō te āhuarangi o waho o te ngahere ki te āhuarangi iti o roto. Mehemea ka whakatōkia he paina i te taha o ngā ngahere taketake iti, mā ngā paina rā e whakarite tauārai āhuarangi iti. Mā konā e whakahaumaru ai ngā mahuetanga rākau taketake mai i ngā panonitanga aho, panonitanga hau hoki.

Mā te marumaru a te paina e tiaki ai te rākau taketake, inārā ngā māhuri whakaraerae. Ko tā taua marumaru he waihanga i te taiao mātao e tipu pai ai te rākau taketake.

Mātakihia tā Tākuta Adam Forbes ataata mō te āhuarangi iti me tōna pānga ki te ngahere.

Te paina me te kanorau koiora

Mehemea e tika ana te wehewehe me te kokoti i te ngahere paina, ka noho ia hei kāinga mā ngā paparanga ururua taketake, ngā huru whenua, ngā rākau taketake hoki. Ka noho hoki hei nōhanga mā te aitanga a-pēpeke me ngā kīrehe. Mehemea he rerekē hoki te pakeke o ngā tūnga paina, mā konā e tautoko ai aua uaratanga, mā roto mai i te hurihanga hauhake.

Mehemea e tata ana te ngahere paina ki te ngahere taketake, mā ngā manu e hora ai ngā kākano mai i ngā rākau taketake ki te ngahere paina. Mā konā e tipu ai ngā pihinga i te paparanga o raro o te whakatipunga paina.

Te tūhono horanuku whenua

He wāhi nui tō te manu i te whakahora kākano, te tiaki hoki i te taiao. Mā ngā ngahere paina e tūhono ā-hauropi te horanuku whenua, he āwhina i te haereere o te manu.

He ngāwari ake te huri haere i ngā horanuku whenua ngahere, tae atu rā ki te ngahere paina mā te manu kai pepeke, pērā i te pīwakawaka me te riroriro. He uaua ake mā aua manu ngā horanuku whenua nui e wātea ana.

 

Ngā huanga kai mātāmuri me ngā kai

Mā ngā paina tawhito e uhi ngā huanga kai mātāmuri me ngā kai pērā i te ginseng, te mīere, te kōura hoki.

Te mata huhua ō te whenua

Mā ngā rākau paina e tuku kōwhiringa mō ngā mahi ka taea e te whenua hei painga mā te whānau. Ko ētahi whenua ka whakamahia hei pāmu, heoi, ki ngā whenua kāore e pai mō te mahi pāmu, ka whakatipuria he paina hei papa rākau, hei whiwhinga waro hoki.

Mā te huhua o ngā mahi i tō whenua, ka hua mai pea ngā painga mā te whānau, tae atu ki te kai, te whiwhinga moni, te whai mahi hoki.

He mahi whai ake

Tirohia ngā momo me ngā aratohu hei āwhina i a koutou ki te tīpako i ngā rākau hei whakatō.