Ngā tahua, ngā takuhe Funding and grants

E wātea ana ētahi tahua hei whakatō rākau, ētahi anō kaupapa ngahere hoki. Tirohia mehemea e māraurau ana ki te tono takuhe hei tīmata i tētahi kaupapa ngahere i tō koutou whenua.

Te Papa Atawhai

He tahua tō Te Papa Atawhai mā ngā kaitiaki whenua Māori.

  • Ko tā te tahua Ngā Whenua Rāhui he tiaki i ngā kaitiaki whenua Māori mā ngā kawenata whakahou 25 tau
  • Ko tā te tahua Mātauranga Kura Taiao he tiaki i ngā tikanga tuku iho, hītori, pūrākau hoki e hāngai ana ki te whenua Māori, ki ngā tikanga Māori hoki
  • Ko tā te tahua Whenua Māori he tautoko i ngā kaitiaki whenua Māori ki te tiaki, ki te whakatipu hoki i te taiao.

Te Manatū Ahu Matua

Te Ara Whakapiki Whakaputanga a te Pakihi Ahumatua Māori

Ko tā te hōtaka Ara Whakapiki Whakaputanga a te Pakihi Ahumatua Māori he tautoko ā-pūtea i ngā kaupapa e hua mai ai he pikinga whakaputanga, he whakamahinga whenua toitū hoki.

Ka whakamahia i te tīmatanga o ngā kaupapa kia mārama ai ki te pito mata rānei o te whenua, ki te āheinga rānei o ētahi kōwhiringa whāiti.

Te Puni Kōkiri

Ko tā Te Puni Kōkiri Tahua Whenua Māori he tautoko i ngā kaitiaki whenua Māori ki te tūhura i ngā whakamahinga whenua me ngā ara hei whakapiki i ngā whakaputanga.

Tupu

Rapua ngā arawātea tahua i te paetukutuku o Tupu. He kupu āwhina hoki ā rātou
mō ngā āhuatanga me whakarite i mua i te tono tahua.

He tahua anō

He tahua ngahere anō e wātea ana mā ngā tāngata katoa o Aotearoa, kua whakarārangihia ētahi o ēnei i tō mātou whārangi He whai āwhina ki te taha utu.

He mahi whai ake

Pānuihia he rangahau whakapūaho o ētahi tāngata kua uru ki ngā kaupapa ngahere.